Bierzemy udział w projekcie SCWEW

0 Comments

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Łomiankach, powstało SPECJALISTYCZNE CENTRUM WSPIERAJĄCE EDUKACJĘ WŁĄCZAJĄCĄ (SCWEW). Miło nam poinformować, że nasze liceum zostanie objęte wsparciem w ramach projektu. 

Istotną rolą SCWEW będzie wsparcie nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach ogólnodostępnych wiedzą i doświadczeniem, w zakresie umożliwiającym realizację zadań, polegających między innymi na zorganizowaniu kształcenia specjalnego i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla każdego ucznia. SCWEW ma na celu poprawę dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami.
Projekt jest realizowany od 01 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2023 roku przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii 1, ul. Warszawska 14, 05-092 Łomianki

Categories: