O cyberprzemocy

0 Comments

Cyberprzemoc i odpowiedzialność karna nieletnich to temat spotkania, które odbyło się dziś w naszej szkole. Jego celem było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Uczestniczyli w nim uczniowie wszystkich klas. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystaliśmy z pomocy Pana Marka Frankowiaka.

Categories: