Ostateczne deklaracje maturalne

0 Comments

Drodzy Maturzyści, Szanowni Absolwenci!
Ostateczny termin składania deklaracji upływa z dniem 7 lutego 2023 r. Deklaracje przyjmuje sekretarz Szkoły.
Wszystkie osoby, które złożyły deklarację maturalną wstępną, mogą wprowadzić zmiany w deklaracji do 7 lutego 2023 r., jednak prosimy nie czekać z dokonaniem zmian do ostatniego dnia. Zmian należy dokonać osobiście w szkole. Jeśli bez zmian, deklaracja wstępna staje się ostateczną.
Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów.
Absolwentom przypominamy, o wprowadzeniu przez CKE odpłatności za maturę.

Categories: