Podsumowanie projektu

0 Comments

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca trwający od dwóch lat pilotażowy program, który w ramach Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą przybliżał aspekty związane z tworzeniem przyjaznego i twórczego otoczenia głownie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce. Nie zabrakło zasłużonych podziękowań dla liderów i koordynatorów ze szkól działających w projekcie.
Wierzymy, że to nie koniec współpracy – czekamy na kolejne wspólne projekty! 🙂

Categories: