Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2020/2021

2020-03-09 09:07:40

Ciekawie o historii

W miniony piątek, 6 marca, gościliśmy dr Piotra Szubarczyka – emerytowanego pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, autora wielu publikacji z zakresu historii XX wieku. Nasz gość jest m.in. autorem biografii Danuty Siedzikówny „Inki” oraz monografii „W cieniu czerwonej gwiazdy. Zbrodnie sowieckie na Polakach 1917–1956”. Podczas spotkania w sposób ciekawy przedstawione zostały wydarzenia, których okrągła rocznica przypada w tym roku (m. in. 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, 80. rocznica zbrodni katyńskiej). W listopadzie, na terenie szkoły mieściła się wystawa zatytułowana: „Niezłomna, wyklęta, przywrócona pamięci. Danuta Siedzikówna Inka (1928 – 1946)”. Piątkowe spotkanie było niejako dopełnieniem tego wydarzenia z uwagi na badawcze zainteresowania dr Szubarczyka. Młodzież miała możliwość poznać spojrzenie badacza dwudziestowiecznych losów Polski i Polaków, co było z pewnością ciekawą lekcją historii.