Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2020/2021

2020-04-24 14:07:40

Najnowsze informacje w związku z trwającą pandemią

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze decyzją Ministerstwa Edukacji będą zawieszone do 24 maja. Egzamin dojrzałości ma się rozpocząć 8 czerwca. Dodatkowo ogłoszono decyzję odnośnie terminu egzaminu ósmoklasisty. Spowoduje on zmiany w harmonogramie rekrutacji do klasy pierwszej liceum. Szczegóły niebawem na naszej stronie internetowej. W dalszym ciągu będzie realizowane kształcenie na odległość.