Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2019/2020

2020-05-22 15:05:40

Wytyczne w sprawie egzaminu maturalnego

Proszę o zapoznanie się z zaleceniami CKE i GIS dot. tegorocznego egzaminu maturalnego. Abiturienci proszeni są o sprawdzanie poczty na dzienniku elektronicznym, gdzie będą przekazywane informacje bieżące związane z godzinami i miejscem zdawania kolejnych egzaminów.

Szczegółowe wytyczne: kliknij tutaj

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. - regulacje prawne