Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2019/2020

2020-05-22 15:07:40

Zawieszenie zajęć do 7 czerwca z wyjątkami

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 maja zmieniające rozporządzenie z 11 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedłuża do 7 czerwca ograniczenia w funkcjonowaniu szkół. W tym czasie zajęcia będą realizowane w formie kształcenia na odległość z tym, że:

  • od 18 maja na terenie szkoły mogą się odbywać zajęcia rewalidacyjne za zgodą rodziców,
  • od 25 maja na terenie szkoły mogą się odbywać konsultacje z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem maturalnym dla uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości,
  • od 1 czerwca na terenie szkoły mogą się odbywać konsultacje dla uczniów pozostałych klas.

Konsultacje mogą mieć wymiar indywidualny bądź grupowy (do 12 uczniów w grupie).

Powyższe zalecenia obowiązują do 7 czerwca.