Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2021/2022

2020-10-16 10:14:18

Od poniedziałku nowa organizacja pracy szkoły!

Zgodnie z nowymi zalecaniami odnośnie funkcjonowania szkół w strefie żółtej, od 19 października zajęcia w Naszym liceum będą się odbywały w trybie mieszanym (hybrydowym). Przez pierwsze dwa tygodnie klasa Ia i IIIa będą miały lekcje zgodnie z planem na terenie szkoły zaś klasa IIg i IIp będą pracowały w trybie zdalnym. Po wspominanych dwóch tygodniach sytuacja ulegnie odwróceniu (klasy drugie będą pracowały na terenie szkoły, klasa I i III przejdą w tryb pracy zdalnej).

Lekcje online będą się odbywały zgodnie z poniższym planem na platformie Teams. Pozostałe godziny z tygodniowego planu będą realizowane w formie zadań zleconych również w pakiecie Office 365.

Plan lekcji zdalnych