Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2021/2022

2021-01-21 10:14:19

Deklaracja maturalna – ostateczny termin

8 lutego upływa termin złożenia ostatecznej deklaracji maturalnej dla uczniów klasy 3. Również osoby chcące przystąpić do poprawy wyników uzyskanych w poprzednich latach muszą do tego dnia złożyć deklarację maturalną. Co istotne, egzaminy ustne są z mocy prawa anulowane więc ewentualna korekta wrześniowej deklaracji może dotyczyć tylko przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym.