Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2021/2022

2021-06-21 10:14:18

Uwaga Kandydaci!

Upłynął termin składania wniosków o przyjęcie do LO. Od 25 czerwca do 14 lipca uczniowie, którzy aplikują do LO muszą dostarczyć (osobiście lub pocztą elektroniczną) kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopie muszą posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem. 22 lipca zostanie wywieszona lista zakwalifikowanych. Od 23 do 30 lipca uczniowie zakwalifikowani dostarczają oryginały świadectw ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Osoby, które nie dostarczą oryginałów nie zostaną przyjęte! Ostateczna lista przyjętych zostanie wywieszona 2 sierpnia.