Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Aktualności 2021/2022

2021-07-07 10:15:20

Kandydaci!

Przypominamy, że 14 lipca upływa termin dostarczenia - osobiście lub pocztą elektroniczną - kopii świadectwa ukończenia ósmej klasy i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu. Bardzo prosimy o nieczekanie do ostatniego dnia tego etapu! Komisja rekrutacyjna na bazie kopii tworzy listę kandydatów zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych.