Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Archiwum

2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012

2019-05-16 18:38:33

W Sejmie RP

Dnia 10 maja 2019 z Panią Poseł Kingą Gajewską utrwalaliśmy zasady parlamentaryzmu oraz poznaliśmy budynek sejmowy. Można powiedzieć, że to również nasz "szlak papieski": 11 czerwca 1999, czyli 20 lat temu nasz Patron mówił na ul. Wiejskiej:

"Po raz pierwszy Papież przemawia do połączonych izb polskiego Parlamentu, w obecności władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, przy udziale korpusu dyplomatycznego. Trudno w tej chwili nie wspomnieć o długiej, sięgającej XV wieku historii polskiego Sejmu czy o chlubnym świadectwie ustawodawczej mądrości naszych przodków, jakim była Konstytucja 3 Maja z 1791 roku. Dziś, w tym miejscu, w sposób szczególny uświadamiamy sobie zasadniczą rolę, jaką w demokratycznym państwie spełnia sprawiedliwy porządek prawny, którego fundamentem zawsze i wszędzie winien być człowiek i pełna prawda o człowieku, jego niezbywalne prawa i prawa całej wspólnoty, której na imię naród. (...)"