Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Archiwum

2018-2019, 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012

2021-07-27 10:14:18

Rekrutacja

Przypominamy osobom zakwalifikowanym do klasy pierwszej o konieczności dostarczenia oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty! Termin upływa w piątek, 30 lipca. Niedopełnienie tego obowiązku oznacza skreślenie ucznia z listy zakwalifikowanych.