Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Nauczyciele


Pedagog
Terapia pedagogiczna

mgr Sywia Kuczborska

Terapia pedagogiczna
mgr Jolanta Wojciechowska-Boruta

Język polski
Wiedza o kulturze

mgr Jolanta Grzegorska

Język angielski
mgr Lidia Kwiecińska, wych. kl. II

Język niemiecki
mgr Agnieszka Lubaś, wych. kl. III

Język rosyjski
dr Paweł Siarkiewicz

Biblioteka
mgr Rajmund Wilamowski

Historia
Wiedza o społeczeństwie
Historia i społeczeństwo

p. o. Dyrektor mgr Marek Wiśniewski

Historia
Historia i społeczeństwo
Podstawy przedsiębiorczości

mgr Ewelina Skowron, wych. kl. Ig

Matematyka
mgr Tomasz Ładziński

Informatyka
Matematyka

mgr Anna Gantner

Biologia
Przyroda

mgr Agnieszka Śmietanka-Sysiak, wych. kl. Ip

Chemia
Przyroda
Doradztwo zawodowe

mgr Bożenna Jolanta Choduń

Geografia
Przyroda

mgr Marta Konfederak

Fizyka
Przyroda

dr Andrzej Mazan

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Kozak

Wychowanie fizyczne
mgr Marcin Adamski
mgr Maciej Wenta

Religia
mgr Dorota Pawlak

Etyka
Filozofia

mgr Grażyna Eliasz