Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach

Nagłówek strony

nazwa i motto szkoły

Godło Polski

Nauczyciele


Pedagog
Terapia pedagogiczna

mgr Jolanta Wojciechowska-Boruta

Język polski
Wiedza o kulturze

mgr Jolanta Grzegorska, wych. kl. III
mgr Łukasz Zięba

Język angielski
mgr Lidia Kwiecińska, wych. kl. I

Język niemiecki
mgr Agnieszka Lubaś

Język rosyjski
Podstawy przedsiębiorczości
Biblioteka

mgr Marzanna Pietrzak

Historia
Wiedza o społeczeństwie
Historia i społeczeństwo

mgr Marek Wiśniewski, wych. kl. II

Matematyka
mgr Tomasz Ładziński

Informatyka
Praktyczne zastosowania informatyki

mgr Łukasz Grzybowski

Biologia
Przyroda

mgr Beata Sudra

Chemia
Przyroda

mgr Katarzyna Chudzińska

Geografia
Przyroda

mgr Marta Konfederak

Fizyka
Przyroda

dr Andrzej Mazan

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Kozak

Wychowanie fizyczne
mgr Marcin Adamski
dr Marcin Czechowski

Wychowanie do życia w rodzinie
Przygotowanie AWF
SKS

dr Marcin Czechowski

Religia
ks. mgr Krystian Sacharczuk

Etyka
mgr Grażyna Eliasz