Strona główna

Biuletyn Informacji Publicznej
Liceum Ogólnokształcącego
im. Karola Wojtyły w Łomiankach

ul. Staszica 2

05-092 Łomianki

Powiat: Warszawski Zachodni

Województwo: mazowieckie

tel.: 22 751 60 84

fax: 22 751 60 84

www.lolomianki.edu.pl/

e-mail: sekretariat@lolomianki.edu.pl

REGON: 016050178

NIP: 118 14 66 612

Status prawny

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach jest szkołą publiczną i funkcjonuje na podstawie ustawy Prawo Oświatowe z 14.12.2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).

Organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego

Organ prowadzący szkołę: Gmina Łomianki, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki

Organ nadzoru pedagogicznego: Mazowieckie Kuratorium Oświaty, ul. Aleje Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

Dyrektor

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach:
mgr Ewelina Skowron

Przyjmuje interesantów w środy i czwartki w godz. 13:00 – 15:00.

Kontakt telefoniczny: 570 313 208

Sekretariat czynny:
poniedziałek 09:00 – 15:00
wtorek 09:00 – 15:00
środa 08:00 – 14:00
czwartek 08:00 – 14:00
piątek 09:00 – 15:00
* w okresie ograniczenia stacjonarnej pracy szkoły przed wizytą w sekretariacie proszę się kontaktować telefonicznie pod numerem wskazanym wyżej

Ogłoszenia

Zarządzenie Nr WAO.0050.97.2023 Burmistrza Łomianek z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach przy ul. Staszica 2

Zarządzenie Nr WAO.0050.169.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach przy ul. Staszica 2

Zarządzenie Nr WAO.0050.132.2022 Burmistrza Łomianek z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Łomiankach przy ul. Staszica 2

Majątek

Na majątek szkoły składają się:

 • środki trwałe,
 • księgozbiór biblioteki szkolnej.

Sprawozdania finansowe

Dokumenty

Ewidencje, rejestry

 • księga uczniów
 • księga absolwentów
 • arkusze ocen
 • dzienniki lekcyjne
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych
 • dzienniki nauczania indywidualnego
 • ewidencja legitymacji szkolnych
 • rejestr druków ścisłego zarachowania
 • księga zarządzeń wewnętrznych dyrektora
 • ewidencja decyzji administracyjnych dot. zwolnień w wychowania fizycznego uczniów
 • ewidencja pieczęci
 • księga protokołów rady pedagogicznej
 • księga uchwał rady pedagogicznej
 • akta osobowe pracowników
 • akta osobowe byłych pracowników
 • rejestr zatrudnionych pracowników
 • księgi inwentarzowe
 • dziennik korespondencji
 • rejestr wydanych zaświadczeń pracownikom
 • rejestr wydanych zaświadczeń uczniom

Obieg dokumentów

Sposoby przyjmowania i rozpatrywania spraw:

 • Podania, wnioski i pisma interesantów przyjmuje sekretariat szkoły.

odpowiada: Michał Brukner data: 01-09-2021

wytworzył: Michał Brukner data: 01-09-2021