Procedury bezpieczeństwa

Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Aktualności

O szkole

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach to szkoła przyjazna dla uczniów, zapewniająca im wszechstronny rozwój, otwarta na współpracę z rodzicami, ukierunkowana na tworzenie silnych więzi międzyludzkich i zacieśniająca współpracę ze społecznością lokalną. Nauczyciele troszczą się o wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, wybierając odpowiednie formy i metody pracy. Misję szkoły realizujemy poprzez zadania zawarte w planie pracy szkoły i programie wychowawczo – profilaktycznym.

Wydarzenia

Kadra

Nasza kadra to starannie wyselekcjonowane osoby z pasją i odpowiednim wykształceniem, które nie tylko dzielą się wiedzą, ale także wychowują i przygotowują do życia.

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, tel. i fax (sekretariat): 22 751 60 84, tel. komórkowy: 513 083 274, e-mail: sekretariat@lolomianki.edu.pl