Informacja o uprawnieniach

wymienionych w § 4, ust. 6 Regulaminu rekrutacji LO im. Karola Wojtyły w Łomiankach