Dane szkoły

Nazwa

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły

Adres

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

Telefon i fax

22 751 60 84

E-mail

sekretariat@lolomianki.edu.pl

Dyrektor

p. o. Dyrektor mgr Marek Wiśniewski

Środa15.00 – 17.00

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Sekretariat

mgr Renata Rogowska

Poniedziałek09.00 – 15.00
Wtorek09.00 – 15.00
Środa08.00 – 14.00
Czwartek08.00 – 14.00
Piątek09.00 – 15.00

Pedagog

mgr Sylwia Kuczborska – Borowska

Poniedziałek10:30 – 11:30
Wtorek9:30 – 12:30
Środa8:30 – 11:30
Czwartek8:30 – 9:30, 10:30 – 11:30, 12:30 – 13:30
Piątek8:30 – 9:30

Zajęcia rewalidacyjne

mgr Sylwia Kuczborska – Borowska

Poniedziałek11:30 – 15:30
Wtorek12:30 – 14:30
Czwartek9:30 – 10:30, 11:30 – 12:30
Piątek9:30 – 11:30

Psycholog

mgr Hanna Barańska

Piątek8:30 – 14:30

Biblioteka

mgr Rajmund Wilamowski

Poniedziałek13.00 – 15:30
Środa9:00 – 11:00
Piątek8.00 – 10.00

* w czasie ograniczenia stacjonarnej pracy szkoły biblioteka czynna w piątki w godzinach 10.00 – 12.00

Filmoteka (co 2 tygodnie)

mgr Rajmund Wilamowski

Środa17.00 – 18:30

Rada Rodziców

Nr konta bankowego 23 8009 0007 0015 5348 5001 0001 (tytuł wplaty cele oświatowe)

Inspektor Ochrony Danych

Andrzej Rybus-Tołłoczko
e-mail: iodo@rt-net.pl
tel. + 48 888 942 222

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@lolomianki.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Font Resize