Dane szkoły

Nazwa

Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły

Adres

ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki

Telefon i fax

22 751 60 84

E-mail

sekretariat@lolomianki.edu.pl

Dyrektor

mgr Ewelina Skowron

Środa i czwartek13.00 – 15.00

Po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Sekretariat

mgr Renata Rogowska

Poniedziałek09:00 – 15:00
Wtorek09:00 – 15:00
Środa08:00 – 14:00
Czwartek08:00 – 14:00
Piątek09:00 – 15:00

Pedagog

mgr Katarzyna Jaworowska

Środa10:50 – 14:50
Czwartek11:40 – 14:40
Piątek09:50 – 13:50

Pedagog specjalny

mgr Joanna Szyszka

Poniedziałek10:30 – 11:30
Środa10:50 – 12:50
Czwartek10:30 – 13:00

Psycholog

mgr Anna Uszyńska

Poniedziałek07:50 – 09:50
Wtorek14:30 – 16:00
Środa08:00 – 10:30

Biblioteka

mgr Anna Gantner

Poniedziałek07:50 – 09:50
Środa14:30 – 16:00
Czwartek08:00 – 10:30

Rada Rodziców

Nr konta bankowego 23 8009 0007 0015 5348 5001 0001 (tytuł wpłaty cele oświatowe)

Inspektor Ochrony Danych

Agata Skrzypczyk
e-mail: iodo@rt-net.pl
tel. + 48 696  430 900

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. Karola Wojtyły w Łomiankach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki lub drogą e-mailową pod adresem: sekretariat@lolomianki.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Agatę Skrzypczyk, z którą można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu nawiązania kontaktu z Administratorem, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu. 
 5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług informatycznych.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt z Administratorem.
 11. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.