Kadra

Pedagog
Rewalidacja

mgr Sylwia Kuczborska

Język polski
mgr Jolanta Grzegorska, wych. kl. IIa

Język angielski
mgr Lidia Kwiecińska, wych. kl. Ia

Język niemiecki
mgr Agnieszka Lubaś

Język rosyjski
dr Paweł Siarkiewicz

Bibilioteka
Koło filmowe
mgr Rajmund Wilamowski

Historia
Wiedza o społeczeństwie
Historia i społeczeństwo

p. o. Dyrektor mgr Marek Wiśniewski

Historia
Historia i społeczeństwo
Podstawy przedsiębiorczości
Etyka
Filozofia
Wiedza o społeczeństwie

mgr Ewelina Skowron, wych. kl. IIIg

Matematyka
mgr Tomasz Ładziński

Informatyka
Matematyka

mgr Anna Gantner

Biologia
mgr Agnieszka Śmietanka-Sysiak, wych. kl. IIIp
mgr Magdalena Konarzewska

Chemia
mgr Wiesława Kulawik Raczyńska

Geografia
mgr Marta Konfederak

Fizyka
mgr Ryszard Kubiak

Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Iwona Kołodziejak

Wychowanie fizyczne
mgr Marcin Adamski
mgr Maciej Wenta

Religia
mgr Dorota Pawlak

Doradztwo zawodowe
mgr Paweł Cichocki

Facebook