Debata kandydatów

0 Comments

W ramach wyboru przedstawiciela uczniów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Łomianek odbyła się debata kandydatów ubiegających się o nominację z ramienia szkoły. Spotkanie w obecności wszystkich uczniów stworzyło szansę na prezentację programu kandydatów. Zaangażowanie w proces wyborczy społeczności uczniowskiej jest przejawem aktywności obywatelskiej.

Categories: