Spotkanie z przedstawicielem policji

0 Comments

5 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie z panem Markiem Frankowiakiem przedstawicielem Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie wszystkich klas. Tematyka spotkania dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną nieletnich i pełnoletnich osób, które naruszą zasady prawa. Poruszane były także tematy związane z profilaktyką uzależnień czyli głównie konsekwencje prawne dot. zagadnień około narkotykowych i około alkoholowych. Poza częścią, gdzie nasz zaproszony gość prowadził prelekcję, był też czas na pytania od słuchaczy. Młodzież naszej szkoły była mocno zainteresowana zagadnieniami, które przybliżył im pan aspirant. W związku z tym mamy nadzieję na dalszą kontynuację współpracy i kolejne spotkania.

Categories: