Zakończenie roku szkolnego 22/23

0 Comments

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji Pani Jadwigi Idziaszek, nauczycieli, rodziców i uczniów rozdano nagrody tym, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu. Dyrektor szkoły podziękował za włożony trud w realizację obranych we wrześniu celów. Skierował także słowa podziękowania dla całej społeczności szkolnej za minione 4 lata, życząc wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności zebranym.

Categories: